SUNUMDA YENİ UFUKLAR

Sunumlar, topluluk önünde konuşmak, grupları ikna etmek, yapılanları etkin biçimde anlatabilmek, belirli bir konuda eğitim verebilmek