ÖLÇMÜYORSAN BAŞARAMAZSIN

Yöneticilik kalitesi yetiştirilen astlarla kendisini gösterirken proje bazında veya dönem sonlarında yapılan performans değerlendirme görüşmelerinin iyi yönetildiğinde bu amaca hizmet ederek kişilerin olduğu kadar bölüm ve şirketlerin de performanslarında önemli artışlar sağladığı, kişilerin gelişimlerini de büyük ölçüde hızlandırdığı görülmektedir.

İşte bu interaktif ve düşündürücü eğitim programında; yöneticilerin performans değerlendirme görüşmelerinde daha etkin ve daha profesyonelce bir yol izleyebileceği metotlara dikkat çekilmekte, çalışanların geçmiş dönemde sergiledikleri performansı bir yanda objektif değerlendirmelere tabi tutmanın, ölçülebilir hedefler saptamanın ve mutabakat halinde önümüzdeki dönem hedeflerinin saptanmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca yöneticilerin bu görüşmeler sırasında kullandıkları tarzın, sistemi nasıl daha etkili hale getireceği de canlı simülasyonlar ile tüm çıplaklığı ile gözler önüne serilmektedir.