KOÇLUK VE KOÇ LİDERLİK

Koç Liderlik programımız katılımcılara kendi baskın tarzlarını anlama, farklı durumların ve “izleyenlerin” gereksinimlerini belirleyebilme ve bu ihtiyaçlara uygun davranabilme yetkinliği kazandırmaktadır.

Programda katılımcıların koçluk tarzları ölçülerek koçluktan delegasyona giden süreçte kendilerini nasıl geliştirecekleri anlatılmaktadır. Özel ve iş hayatlarında kendilerine bağlı “izleyenleri” gözlemleyip doğru aksiyonları alabilmeleri için gerekli araçlar ve modeller egzersizler aracılığı ile kullandırılmaktadır.

Teorik bilgiler vermenin yanısıra yoğun olarak kişisel anketler, vaka çalışmaları ve grup egzersizleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede katılımcıların öğretileri günlük yaşantılarına uyarlayabilecek güveni kazanmaları sağlanmaktadır.